Termowood sine elementer er enkle å montere. Testing viser at byggetiden kan bli opp til 60- 80% raskere enn ved bruk av dagens tradisjonelt bindingsverk. En leveranse fra oss inkluderer bæring, isolasjon, fuktsperre, hjørne-dør/vindu løsning.

På den måten har man 4-6 færre komponenter å forholde seg til. Dette bidrar til en raskere montering i motsetning til tradisjonelle metoder hvor det ofte er mange faser i oppsett av en vegg. Rett å slett en enklere måte å bygge på.

I tillegg har elementene andre gode fordeler på byggeplassen som bidrar til reduksjon av byggetiden ved;
-Reduksjon av avfall
-Mindre feil på byggeplassen.
-Mindre gåing mellom materialer og montering.
-Klar vegg for lekting der man har spikerfeste over hele veggen.

Termowood sine materialer rasjonaliserer derfor byggeprosessen med kortere byggetid, enklere løsninger, mindre materialforbruk og lavere priser.

Ved et av våre referanseprosjekt i Hurdal reduserte vi byggetiden med 56% i forhold til beregnet byggemetode med tradisjonelt bindingsverk (fra 685 til ca 385 timer). Tømrerne som monterte dette referanseprosjektet har på senere prosjekter redusert byggetiden ytterligere.

Vi har estimerte enhetstider i vårt kalkuleringsprogram, så vi bidrar gjerne med å se hvor lang tid ditt prosjekt vil ta å bygge med våre løsninger. Ta kontakt, så gir vi et estimat og et uforpliktende pristilbud på materialleveransen.