Termowood sine løsninger er attraktive på både pris og effektivitet. Vi ønsker å oppfylle våre kunders behov ved å utvikle konkurransedyktig produkter som dekker dagens og fremtidens krav. I et marked som blir mer og mer fokusert på miljø og bærekraftighet, har Termowood løsningen.

Termowood sitt produkt "Termo Element" kan kutte opp til 60- 80% av monteringstiden til tradisjonelt bindingsverk og 10- 30% av bygningskostnadene, sammenlignet med tradisjonelt byggeri. Reduksjon av tidsbruken varierer fra prosjekt til prosjekt.

Et av referanseprosjektet vårt som er vist i bilde er fra Hurdal. Dette prosjektet viste seg å redusere ca 30% av kostnadene ved å bruke elementet som innvendig utseende. Ved innvendig kledning var reduksjonen på rundt 20%. Sammen med kunden, Norgeshus Hurdal, ser vi at man kan redusere byggetiden ytterligere når man tar med den opparbeidede erfaringen fra første prosjekt noe som kan bidra ytterligere til prisreduksjon.

Denne prissammenligningen er basert på veggen i bilde, å varierer fra prosjekt til prosjekt.

NB! Tidsbruken på Termowood er basert på erfaring fra første huset som ble satt opp. Effektiviteten øker etter man har montert flere ganger. Denne tilbakemelding har vi fått fra kunder som har montert flere ganger.

Når Termowood gir prise på prosjekter så regner vi estimert byggetid for kunden slik at dem kan bruke det i sine kalkyler. Enhetstidene vi bruker er fra det første referanseprosjektet.