Miljødebatten er i fokus, og nye energieffektive løsninger er nødvendige for å møte målsetningene globalt. Slik vi ser det kreves det at en hel bransje tar ansvar for et bedre miljø både ute og inne.

Vi er av den oppfatning at store deler av boligbyggingen ønsker å effektivisere og bygge mer med miljøvennlig løsninger så lenge løsningene er konkurransedyktige på pris. Nettopp dette har vi hatt fokus på å løse, og det har resultert i de produktene vi nå leverer. Våre elementer bygges uten plast som innvendig dampsperre for å optimalisere et hensiktsmessig inneklima.

Vi bruker opp til 4 ganger mer treverk en tradisjonell bindingsverk. I et hus med 90kvm grunnflate i 2 etasjer, med TermoElement som yttervegg bruker man 21,4 m3 med treverk. I et tilsvarende hus med tradisjonelt bindingsverk i yttervegg benytter man 4,99 m3 med treverk. Derfor bidrar Termowood betydelig med sine produkter innenfor miljøregnskapet i forhold til bindingsverk og andre byggemetoder.

Våre produkter erstatter 4-6 komponenter fra tradisjonelt bindingsverk, noe som sørger for at man for redusert antall transportleveranser til byggeplassen. Vi leverer så å si eksakte materialmengder til hvert enkelt prosjekt som gir betydelig mindre overskuddsmaterialer. Termowood leverers med steinull eller trefiber som isolasjon. Løsningene bidrar til å gi et miljøvennlig produkt til svært konkurransedyktige priser.

Alle disse momentene bidrar til reduksjon av co2-utslipp for livsløpet til et bygg. Vi har i dag utarbeidet EPD som er rettet mot passivhus standarden(ligger ute på www.epd-norge.no) med steinull som gir 35,77 gram CO2-ekv./kWh noe som er svært godt iht andre bygningsmaterialer. Vi har Eco Product sertfisering på våre 250mm, 280mm og 330 mm elementer.

Bærekraftig=Tre som råvare er en av de viktigste naturlige CO2-reservoarer.

Tre bidrar til å redusere utslipp av ødeleggende klimagasser. Det trekkes fra atmosfæren gjennom fotosyntesen, og det forblir lagret i solide tre produkter fra Termowood i flere tiår. På denne måten bremses økningen av CO2 i atmosfæren og reduserer drivhuseffekten.

Termowood reduserer volumet av avfall ved slutten av en bygnings livssyklus og øker ressurseffektivitet som helhet.

Produkter fra Termowood bidrar med positiv livsløpsvurdering (LCA) av en bygning utført i henhold til gjeldende sertifiseringssystemer som LEED, BREEAM eller DGNB.

Produktet er også Eco product sertifisert som gir poeng til Breeam-Nor prosjekter. Totalvurderingen er grønn. Globalt oppvarmingspotensial er -0,58 kg, der referanseverdien i markedet er 0,17 kg.

Vi produserer våre elementer i Norge, Hurdal kommune ligger 50 min fra Oslo. Det er et overordnet mål i Hurdal, at skogen og en foredling av denne verdifulle ressursen, skal danne grunnlag for utvikling av ny og bærekraftig industri, noe som passer Termowood sine målsetninger. Produksjonen i Hurdal er hensiktmessig iht miljø, transport og kostnadsperspektivet for våre kunder.

Termowood har som mål å få på plass massivtreproduksjon til Norge innen 2019 som vil gi en ytterligere reduksjon av miljøavgasser i livsløpet for våre leveranse.