Vi har utviklet et prefabrikkert isolert massivtreelement som sørger for effektivitet, reduserte kostnader. Produktet er egnet til volumproduksjon for et volummarkedet. Effektiv produksjon gjør oss konkurransedyktige i markedet. Termowood har siden oppstart samarbeidet med Tronrud Engineering med utviklingen av produksjonslinjen.

Termowood har i dag på plass et anlegg som kan produsere inntil 70kvm om dagen på et skift. Vi er med dette anlegget leveringsklare med TermoElement, TermoElement Tak, TermoElement Lett. Innen 2018 har vi som målsetning å få på plass en fullautomatisk produksjonslinje som er i dag ferdigutviklet og designet. Denne linjen har muligheten til å produsere 450kvm elementer pr. dag.
.
Termowood har ved siden av utviklet og designet en egen produksjonslinje for montering av store moduler. Dette er noe som vil kunne komme på plass når vi har vår første store leveranse innen dette markedet. Denne linjen har en kapasitet på 225 kvm pr dag uten montering av kledning. I denne linjen kan vi levere opp til 3x13m (maks).

Termowood har sin produksjon ved Flaen Sag & Høvleri As i Hurdal kommune. Termowood valgte dette stedet til sine produksjonslokaler fordi det ligger nære transportårer som gjør at vi kan levere varer over hele Norge. Produksjonen i Hurdal er hensiktsmessig iht miljø- og kostnadsperspektivet.

Hurdal er 50 min fra Oslo og 20 min fra Gardemoen

Ta kontakt så viser vi gjerne produksjonen og de fremtidige planene i Termowood.