Produktet består av innersjikt og yttersjikt av massivtre som er koblet sammen ved hjelp av treplugger/dybler. Isolasjonen er plassert mellom det ytre og indre sjikt. Fuktsperre utelates i våre leveranser noe som er testet sammen med NTI og godkjent av Sintef. Termowood sin teknologi gir et godt innemiljø.

Produktet veier under 25 kg pr element for å tilfredsstille HMS-kravene på byggeplassenn slik at èn person kan jobbe med elementet. Produktet tilfredsstiller fremtidig energikrav (TEK17/passivhus) og kan leveres med ønskelig u-verdi fra 0,12 til 0,25 etter kundens behov. Produktet kan leveres med og uten isolasjon. Teknologien er patentert i 7 Europeiske land!

Unike med produktet er at vi kan levere energibesparende byggningselementer som tilfredstiller kravene til å bygge passivhus for lavere markedspris sammenlignet med dagens pris for standarhus. Produktet er enkelt å montere, billig å bygge, rask byggetid (lego) og trenger ikke fuktsperre i rom med normal luftfuktighet.

Nyhetsgraden i produktene går ut på at eksisterende materialer er satt sammen til et nytt og unikt bygningselement av miljøvennlige materialer der man ikke trenger plast i veggen. Nyhetsgraden ved produksjonen er at vi innen 2019 produsere produktene i en fullautomatisk produksjonslinje som gir effektiv produksjon med et høyt volum. Dette gjør at vi vil være svært leveringsdyktig uten lang ventetid på leveransen. Dette vil bidra til at vi skiller hos ut som en element leverandør i markedet.

Produktene til Termowood er kostnadsbesparende med 10-30% og tidsbesparende opp til 80% som variere fra prosjekt til prosjekt. Elementene har en dimensjonerende vertikal kapasitet på 48 kN-74kN pr.element(200mm bredde, opptil 3000mm høyde). Dette varierer ut fra tykkelsen og lengden på elementene. Produktene blir levert med eller uten isolasjon, og kunden kan velge mellom steinull eller trefiber.

Produktene er miljøvennlig ved at vi benytter oss av mye treverk som gir en god livsløpssykluse (Lca) i byggets levetid. Våre produkter gir rask tilgang til tett bygg noe som igjen sørger for raskere arbeid med de innvendige løsningene i et bygg.

Termowood sine løsninger bidrar med å gi en tryggere prosess, mindre feil på byggeplassen fordi det er enkelt å montere (plug-in) noe som kan gi reduksjon av de totale bygningskostnadene i et prosjekt. Leveranser og prosjekteringen med våre produkter gir en høyere forutsigbarhet til kundene som kan sørge for enklere planlegging, prosjektering og gjennomføring. Siden Termowood leverer så å si eksakte materialleveranser til byggeprosjekter vil det bidra med å redusere overskuddsmaterialer.

Våre løsninger så erstatter vi 4-6 av komponentene i en tradisjonell bindingsverk med et element fra Termowood. Ved ferdig montering av våre elementer så er veggen klar til lekting og kledning utvendig. Termowood sine produkter kan benyttes som innvendig kledning noe som gir større økonomisk gevinst men også egnet for montering av innvendig kledning direkte på elementet eller med innvendig lekting og kledning.