Om bedriften

Termowood er et selskap som sitter på mye kompetanse innen bygningsmaterialer. Vi bryr oss om hvordan man kan effektivisere byggeprosesser i byggenæringen for å håndtere de fremtidige kravene til markedet. Termowood har jobber aktivt med FoU på sitt patent siden 2012, som har ført til 3 produkter, og vi vil ha fokus på videre innovasjon for å kunne være fremoverlent med nye løsninger.

Tanken bak Termowood sine produkter er det økende fokuset på miljø og energieffektivisering i samfunnet. Termowood har utviklet et isolerte massivtre elementer for erstatning av tradisjonell byggemetode som har ført til en ny og unik innovativ materialløsning rettet mot bygningsmarkedet. Løsningene gir en effektiv og optimal byggemetode og er et modulært byggesystem beregnet for alle type bygninger.

Termowood er en materialleverandør for B2B (forhandlernettet) i det norske markedet, og videre vil vi ekspandere til utvalgte utenlandsmarkeder som er spesielt egnet for introduksjon av Termowood sine patenterte produkter.

 • TW`s produkter retter seg primært til entreprenører, arkitekter, byggherrer og byggmestere.

Termowood har i flere år arbeidet med å finne løsning som kan være konkurranse dyktig med internasjonal import. Dette har ført til at vi har i dag patent i 7 Europeiske land.

Selskapet har siden oppstart hatt fokus på;

  • Pris
  • Effektivitet(produksjon, montering, byggemetode, prosjektering)
  • Miljø, godt inneklima
  • Material kvalitet
  • Rask byggetid
  • Kombinasjon av materialer
  • Kundeutvikling

Selskapet er i dag eid av;

  • Norwegian Innovation Consulting As
  • Flex Invest As
  • Leif Nettum
  • Flaen Sag & Høvleri As

Historie

Selskapet ble etablert med utgangspunkt i Leif Nettum sitt patent. Han har 30 årserfaring med arbeid og utvikling av materialer til bygningsbransjen i Norge og Spania. Og fikk patentert produktet i 2007. Det første produktet som ble utviklet var Termo laft. I 2012 ble et AS opprettet med nye eiere.

Det nye selskapet startet utviklingen av det patenterte produktene TermoElement, Termo Tak og TermoRehab i samarbeid med flere aktører i byggenæringen og forskningsinstitutter. Selskapet ansatte Henning Thorsen som den nye driveren av selskapet i 2012 for å videreutvikle og kommersialisere produktene. Termowood har siden etableringen av selskapet jobbet hardt med produktutvikling og med utvikling av produksjonsteknologien.

Vi har siden oppstart hatt fokus på å utvikle et produkt av tre som kan produseres til et volummarked, med en investeringskostnad som gjør oss konkurransedyktige i markedet. Termowood har blant annet samarbeider med Tronrud Engineering med utvikling av produksjonsteknologien og Norsk tretekniske institutt på produktene siden oppstart av selskapet.

Termowood har fra oppstart hatt fokus på kundeutvikling og leverandøroptimalisering noe som har gjort at vi har hele tiden hatt dialog med markedet for å se om vårt produkt har noe for seg i markedet og bruk av de riktig materialene.

I 2014 flyttet Termowood As sitt utviklingskontor til Treklyngen i Hønefoss. Etter en periode med videreutvikling av produktene og selskapet i Treklyngen ble produksjonen flyttet til Flaen & Sag Høvleri As i Hurdal kommune i 2015. Hurdal har en lang historie innen skog og foredling av trevirke og har fokus på bærekraftig industri.  Hurdal ligger vakkert til rundt den nordlige delen av Hurdalssjøen i Akershus, nord på Romerike. Kommunevåpenet, ei grankongle, symboliserer skog i vekst. Skogen har gitt levebrød til mange i århundrer, og er en viktig identitetsfaktor i kommunen. Det er et overordnet mål i Hurdal, at skogen og en foredling av denne verdifulle ressursen, skal danne grunnlag for utvikling av ny og bærekraftig industri noe som passet Termowood sine målsetninger.  Produksjonen i Hurdal er hensiktsmessig iht miljø- og kostnadsperspektivet.  Termowood etablerte sitt hoved og salgskontor i Drammen 2013.

Termowood har fra etableringen av selskapet jobbet med;

 • Produksjon og en innovativ produktutvikling, og på den måten utviklet et konkurransedyktig produkt som er miljøvennlig.
 • Løse dagens og fremtidens utfordringer ved å utvikle prefabrikkerte elementer i en automatisert produksjonslinje som sørger for effektivitet og reduserte kostnader.
 • Utvikle et kvalitetsprodukt av tre som kan produseres til et volummarked, med en investeringskostnad som gjør oss konkurransedyktige i markedet.
 • Produkt med kort byggetid som reduserer monteringskostnadene, den største kostnadsdriveren i bygningsbransjen.
 • Fokus på lokalt samarbeid med leverandører/ kunder som skaper en goodwill regionalt for at prosjektet skal bli en suksess.
 • Samarbeid med kunder for å utvikle det optimale produktet markedet ønsker.

Visjon

TERMOWOOD tilbyr et nytt og patentert konsept for bygg i tre som en hybrid mellom bindingsverk og massivtre der det beste av de to løsningene kombineres til et svært konkurransedyktig produkt med hensyn til pris, styrke, byggetid og miljø. Produktet tilfredsstiller dagens og fremtidens miljø og energikrav.

Termowood sin visjon er å bli en av de fremste leverandørene av bygningselementer av tre til byggenæringen innen 2020 i Norge. Selskapet har en målsetning om å etablere egen massivtreproduksjon innen 2019 for å kunne levere et lokalt produkt fra Hurdal til det nasjonale og internasjonale markedet.

Vi ønsker å bruke bruke lokale og hovedsaklig norske leverandører for å utvikle den mest optimale, og konkurransedyktige produktet basert på Termowood sitt patent.

Kjerneverdiene i selskapet er;
Fremtidsrettet
Utviklingsfokusert
Kunde- og kvalitetsfokusert
Konkurransedyktig

Termowood i media

Bygg & Reis deg; Nominert til innovasjonsprisen 2017.

Skog 3/2016: «Ny industri med innovative treprodukter»

Byggeindustrien 6/2016: «Håper å produsere 450kvm vegg om dagen»

Treindustrien 03/2016: «Termowood tenker stort»

Trenytt 2016:Første huset fra Termowood

Viken Skog juli 2015: Termowood utfordrer

Dagsavisen Fremtiden 2017: Ny trehus teknologi-Nominert til innovasjonspris 2017

Byggmesteren 2016;

Termowood har fått internasjonale interesse, noe som har ført til flere publiserte artikler og presentasjoner i forskjellige internasjonale konferanser.